Ochrana osobních údajů

S vašimi osobními údaji zacházím jako by byly moje vlastní 🙂

S respektem a péčí.

Seznamte se a přečtěte si prosím, níže uvedené informace o podmínkách užití mých stránek a ochraně Vašich osobních údajů, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. 

Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. 

 

Provozovatel stránek a správce je:
Kateřina Svatoňová, se sídlem M. Alše 472, 760 01 Zlín, ČR. 
IČ: 680 40 512
DIČ: CZ7859074168

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje:
Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat emailem na: katerina@vinoportugal.cz nebo telefonicky na čísle: 604200556, kde Vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

 

Prohlašuji 

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré povinnosti vyžadované dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  (dále jen “GDPR”) a tedy Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuji o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám Vaše osobní údaje, které mi sami svěříte, na základě Vašeho souhlasu a platného právního důvodu, a to především  z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

poskytování služeb, plnění smlouvy: Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, fakturační adresa, telefon nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží, atd.). Tyto osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

- vedení účetnictví: Jste-li mými zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

- marketing - zasílání newsletterů: Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 3 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

- pokročilý marketing pouze na základě souhlasu: Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím zprávy zaslané na naše kontaktní údaje a v případě nabídek zasílaných e-mailem také použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

- zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby: Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace. Dalším oprávněným zájmem je přímý marketing (viz předchozí odstavce).

- fotografická dokumentace:  V případě, že se zúčastníte některé z živých akcí a budeme pořizovat fotografie nebo videozáznamy, na kterých byste byli lehce identifikovatelní, můžeme fotografie nebo videozáznamy zveřejnit jen s vaším souhlasem. Na to vás před pořizováním fotografií a videozáznamů i předem upozorníme. Takto získané osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, po kterou budeme mít váš souhlas. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím písemné zprávy zaslané e-mailem nebo na adresu uvedenou v úvodu tohoto textu, případně ústně v osobním kontaktu.

 

Cookies

Používám cookies k tomu, abych mohla sledovat preference návštěvníků a abych mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. 

Toto je vždy aktivováno z Vašeho podnětu, vyjádřeno aktivním zaškrtnutím možnosti “Souhlasím” která se nachází v dolní části webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.

Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět a to pomocí změny nastavení Vašeho prohlížeče. 

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči. Stránka www.vinoportugal.cz funguje i bez cookies.

Souhlas udělujete na dobu, která je uvedená dále u jednotlivých marketingových cookies:

Mioweb, Marketing: 30 až 365 dnů
Google Analytics, Získání statistických informací: dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
Pixel Facebook, Identifikace v rámci reklamní sítě Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting): 180 dnů

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Zpracování údajů provádí správce v provozovně a sídle firmy. Ke zpracování dochází pomocí výpočetní techniky, ale i v listinné podobě. Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. 

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s., Facebook, Google viz info výše uvedené.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: katerina@vinoportugal.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. 

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení - zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost -  Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 14 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut) - V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy vymažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 15.4.2019.

Děkuji za vaši důvěru a jsem s úctou. 

 

Informační povinnost ke GOOGLE ANALYTICS

Toto je prohlášení provozovatele stránek o využívání služby Google Analytics v souladu se smluvním ujednáním.

Tyto stránky používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Zásady ochrany údajů společnosti Google.